Senin, 29 November 2021

Previzaun tempu dia 01/12/2021 ba 12 municipius inklui RAEOA no Atauru

Nu 

Município da Capital

Kondisaun Tempu

Temperatura

(Graus Celcius)

Velocidade Anin

(Superfície)

Dader

Lokraik

Min

Máx.

1

Dili

Naroman ho kalohan balun

Udan fraku

24

29

2  a 8 km/hr

2

Liquiça

Naroman ho kalohan balun

Udan fraku

23

29

2 a 7 km/hr

3

Ermera

Naroman ho kalohan balun

Udan fraku

18

26

 2 a 9 km/hr

4

Aileu

Naroman ho kalohan balun

Udan fraku

17

27

1 a 6 km/hr

5

Ainaru

Naroman ho kalohan balun

 Udan fraku

17

26

2 a 8 km/hr

6

Manatuto

Naroman ho kalohan balun

Udan fraku

24

29

3 a 12 km/hr

7

Baucau

Naroman ho kalohan balun

Udan Fraku

23

29

2 a 10 km/hr

8

Viqueque

Naroman ho kalohan balun

 Udan Fraku

23

30

2 a 16 km/hr

9

Lautem

Naroman ho kalohan balun

Udan fraku

 23

29

3 a 13 km/hr

10

Manufahi

Naroman ho kalohan balun

Udan Fraku

20

29

3 a 9 km/hr

11

Covalima

Naroman ho kalohan balun

 Udan Fraku

24

29

3 a 9 km/hr

12

Bobonaro

Naroman ho kalohan balun

Udan moderadu

22

29

3 a 8 km/hr

13

RAEOA

Naroman ho kalohan balun

  Udan fraku

23

29

2 a 12 km/hr

14

Atauro

Naroman ho kalohan balun

Udan fraku

25

30

2 a 12 km/hr

Kondisaun Laloran

Kosta Norte :  Laloran a’as husi 0.3-0.6 metru (Normal) 

Kosta Sul      :  Laloran a’as husi 0.6-1.0 metru (Normal)

Previzaun tempu dia 30/11/2021 ba 12 municipius inklui RAEOA no Atauru

Nu 

Município da Capital

Kondisaun Tempu

Temperatura

(Graus Celcius)

Velocidade Anin

(Superfície)

Dader

Lokraik

Min

Máx.

1

Dili

Naroman ho kalohan balun

Udan fraku

24

29

2  a 9 km/hr

2

Liquiça

Naroman ho kalohan balun

Udan fraku

23

29

2 a 8 km/hr

3

Ermera

Udan fraku

Udan moderadu 

18

26

 2 a 10 km/hr

4

Aileu

Udan fraku

Udan moderadu

17

27

1 a 7 km/hr

5

Ainaru

Kalohan taka

 Udan moderadu

17

26

2 a 9 km/hr

6

Manatuto

Naroman ho kalohan balun

Udan moderadu

24

29

3 a 14 km/hr

7

Baucau

Naroman ho kalohan balun

Udan Fraku

23

29

2 a 12 km/hr

8

Viqueque

Naroman ho kalohan balun

 Udan Fraku

23

30

2 a 14 km/hr

9

Lautem

Naroman ho kalohan balun

 Udan fraku

 23

29

3 a 15 km/hr

10

Manufahi

Naroman ho kalohan balun

Udan Fraku

20

29

3 a 9 km/hr

11

Covalima

Naroman ho kalohan balun

 Udan Fraku

24

29

3 a 10 km/hr

12

Bobonaro

Udan fraku

Udan moderadu

22

29

3 a 15 km/hr

13

RAEOA

Naroman ho kalohan balun

  Udan fraku

23

29

2 a 13 km/hr

14

Atauro

Naroman ho kalohan balun

Udan fraku

25

30

6 a 12 km/hr

Kondisaun Laloran

Kosta Norte :  Laloran a’as husi 0.3-0.6 metru (Normal) 

Kosta Sul      :  Laloran a’as husi 0.6-1.0 metru (Normal)

Minggu, 28 November 2021

Previzaun tempu dia 29/11/2021 ba 12 municipius inklui RAEOA no Atauru

Nu 

Município da Capital

Kondisaun Tempu

Temperatura

(Graus Celcius)

Velocidade Anin

(Superfície)

Dader

Lokraik

Min

Máx.

1

Dili

Naroman ho kalohan balun

Udan moderadu

24

29

2  a 8 km/hr

2

Liquiça

Naroman ho kalohan balun

Udan forte

23

29

2 a 9 km/hr

3

Ermera

Udan fraku

Udan Forte 

18

26

 2 a 10 km/hr

4

Aileu

Udan fraku

Udan Moderadu

17

27

1 a 7 km/hr

5

Ainaru

Kalohan taka

 Udan forte

17

26

2 a 9 km/hr

6

Manatuto

Naroman ho kalohan balun

Udan Moderadu

24

29

3 a 12 km/hr

7

Baucau

Naroman ho kalohan balun

Udan Forte

23

29

2 a 10 km/hr

8

Viqueque

Naroman ho kalohan balun

 Udan Fraku

23

30

2 a 11 km/hr

9

Lautem

Naroman ho kalohan balun

 Udan moderadu

 23

29

3 a 15 km/hr

10

Manufahi

Naroman ho kalohan balun

Udan  moderadu

20

29

3 a 9 km/hr

11

Covalima

Naroman ho kalohan balun

 Udan Forte

24

29

3 a 10 km/hr

12

Bobonaro

Udan fraku

Udan forte

22

29

3 a 15 km/hr

13

RAEOA

Naroman ho kalohan balun

  Udan Forte

23

29

2 a 13 km/hr

14

Atauro

Naroman ho kalohan balun

Udan fraku

25

30

6 a 12 km/hr

Kondisaun Laloran

Kosta Norte :  Laloran a’as husi 0.3-0.6 metru (Normal) 

Kosta Sul      :  Laloran a’as husi 0.6-1.0 metru (Normal)

Previzaun tempu dia 01/12/2021 ba 12 municipius inklui RAEOA no Atauru

Nu  Município da Capital Kondisaun Tempu Temperatura (Graus Celcius) Velocidade Anin (Superfície) Dader Lokraik Min Máx. 1 Dili Naroman ho k...